Om detta projekt

Ove Marcelind predikar om att församlingen är ett tempel fött utav Gud med levande stenar och sammanfogat i kärlekens cement.
Datum
Kategori
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar