Om detta projekt

Hur ska den som är kristen tänka och känna i den globala kris som gett hela jorden dödsångest? Per-Arne Imsen talar om frid & fruktan, liv & död och har en hälsning till dig!

Datum
Kategori
0-14min, Per-Arne Imsen, Predikningar