Om detta projekt

Per-Arne Imsen predikar om Davids söners strid om tronen och dess profetiska innebörd. Med julmusik.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar