Om detta projekt

Präster, imamer och rabbiner samlas för att be tillsammans. Pingstvänner blir katoliker och världsledare charmas av påven.
Det blir mer och mer naturligt med nyandlighet, blandreligioner och att plocka de bitar som passar en själv bäst.

I denna högst aktuella predikan drar Per-Arne Imsen paralleller mellan bibelns profetior och det som händer i Sverige, Världen och Vatikanen idag.

Datum
Kategori
31-70min, Per-Arne Imsen, Predikningar