Om detta projekt

Per-Arne Imsen predikar om att ondskan inte får följa med in i himlen.
Hos Frälsningsarmén Östra Kåren, Göteborg.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar