Om detta projekt

Ove Marcelind predikar om att vår omvändelse bör bli synlig i våra liv genom positiva resultat.

Datum
Kategori
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar