Om detta projekt

Jesus kallas både socialist och profet, men här tar Per-Arne Imsen upp fem punkter från Bibeln som bevisar Jesu gudom.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar