Om detta projekt

När Guds ord får rätt plats i våra liv blir det farligt för fienden. Per-Arne Imsen predikar i Bollnäs sommaren 2018.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar