Om detta projekt

Hur svarar vi på frågan som Jesus ställer Petrus: Vem säger ni att jag är? Med Per-Arne Imsen.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar