Om detta projekt

Per-Arne Imsen:
Resultat kan man åstadkomma genom extra hårt arbete i mänsklig kraft. Och det kan bli fantastiska resultat.
Men när vi bär frukt är det inte på grund av vår prestation, utan det är något som växer fram under rätt omständigheter. Om vi är
planterade i Guds vingård bär vi frukt, inte på grund av oss själva utan på grund av Honom som vi är planterade i.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar