Om detta projekt

Gud kommer att vidta extraordinära åtgärder för att fullborda sin frälsningsplan och han vill ha med dig! Ove Marcelind predikar utifrån Jona.

Datum
Kategori
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar