Om detta projekt

Svenska/English
Ondskan vi ser i vår omgivning finns också i oss. Vi har blivit kidnappade av den. Men Jesus har betalat lösensumman. Det enda som står mellan oss och vår frihet är ett personligt beslut.

The world has been kidnapped
The evil we are surrounded by also exists within us. We have been kidnapped by it. But Jesus has payed the ransom. The only thing standing between us and our freedom is a personal decision.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar