Om detta projekt

Ove Marcelind predikar om den frihet som världen inte kan erbjuda. Friheten som Jesus ger oss.

Datum
Kategori
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar