Om detta projekt

Liveinspelning i Pilgrim Studio av en version av Per Søetorps sång Ingen som Jesus.
Lyrics / Sjung med:
Ingen har stigit så långt ner, som Jesus
Ingen har prövats på alla sätt, som Jesus
Ingen har hånats och plågats så
Ingen så lidandets väg fått gå
Men ingen har segrat, som Jesus
Ingen har delat på smärta och sjukdom, som Jesus
Ingen känner den ensammes kval, som Jesus
Törnekronan han bar för oss
Straffet för vår skull på sitt kors
Han blev Guds offerlamm, Jesus
Därför har han blivit upphöjd nu, över alla andra namn
Han är krönt med seger, konung i makt och ära
Därför hjälper han, och upprättar, alla nedböjda igen
Till frälsning och frihet i Jesus
Nej, aldrig har någon förlåtit och älskat, som Jesus
Aldrig har någon offrat sig så, som Jesus
Aldrig har världen sett en man
Så helig och felfri, ren och sann,
Som människosonen Jesus
Ingen kan vända vår sorg till glädje, som Jesus
Nederlag blir till seger och framgång, i Jesus
Han återupprättar min svaga själ
Han berör ditt inre och gör allt väl
För han är din läkare, Jesus
Se mer från Pilgrim Media genom att stötta oss:
Swish 123 230 85 83 eller BG 5303-8048
Datum
Kategori
0-14min, Christina Imsen, Musik, Serier