Om detta projekt

Christina Imsen sjunger sången Jesus kär från hennes cd Frälst. Skriven av Lina Sandell. Tv-inspelningen är gjord av ESTV i Oslo 2007.
Sjung med: Jesus kär, var mig när och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer, Jesus kär, var mig när.
Håll du mig tätt vid dig och jämna för min fot din stig.
I glädjen och i sorgen lika, håll du mig tätt vid dig.
Datum
Kategori
0-14min, Christina Imsen, Musik, Serier