Om detta projekt

Ove Marcelind predikar om att när vi prisar Herren på försoningens grund då kan elden från himlen falla.

Datum
Kategori
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar