Om detta projekt

Det är först när vi kapitulerar inför Gud som vi kan bli starka och leva i kraften som Bibeln talar om. Med Ove Marcelind.

Datum
Kategori
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar