Om detta projekt

Det finns ett globalt skeende där klimatet tar allt större utrymme i kyrkorna och Moder Jord får ta Guds plats. Med Per-Arne Imsen.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar