Om detta projekt

Jesus kan inte verka i en ifrågasättande miljö utan Han vill bo hos ett folk som lever av tro. Med Per-Arne Imsen.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar