Om detta projekt

Vad är en pelarkristen och vilken roll spelar denne i församlingens framtid? Med Per-Arne Imsen.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar