Om detta projekt

Ett återuppväckt romarrike handlar inte om det gamla gränserna utan något nytt som ändå har samma DNA. Bibeln talar om ett rike som uppslukar hela jorden. Ska världen enas under en regering, en ekonomi och en religion? Med Per-Arne Imsen

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar