Om detta projekt

De pressade ner den vassa taggiga kronan på Hans huvud. Blod sipprade fram i pannan. Kronan på verket i den smärta Han led för oss. När vi förstår djupet i det här blir intrycket desto starkare:

Jesus kröntes med förbannelsens krona, för att våra huvuden skulle krönas med ”rättfärdighetens segerkrans”.
.
Det här är undervisning för dig som vill veta mer i ämnet. Per-Arne Imsen predikar om den dolda betydelsen och symboliken mellan tistel, törne och förbannelse.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar