Om detta projekt

Är tron en muskelanspänning av en slags andlig kraft som vi själva kan producera? Per-Arne Imsen predikar om att Gud känner till att vårt normaltillstånd som människor snarare är fruktan och lite allmän osäkerhet – Han ger oss tron som en gåva. Den tron är inte bunden till prestation, utan till namnet Jesus.

Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar