Om detta projekt

Under vems herravälde står du? Per-Arne Imsen predikar om andlig miljöförstöring, olika agendor och jordens öde.
Datum
Kategori
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar