About This Project

Vad är en pelarkristen och vilken roll spelar denne i församlingens framtid? Med Per-Arne Imsen.

Date
Category
15-30min, Per-Arne Imsen, Predikningar