About This Project

Jesus ska komma tillbaka. Ove Marcelind undervisar om att det inte handlar om att bli rädd utan om att bli räddad.

Date
Category
15-30min, Ove Marcelind, Predikningar