Skip to main content
0

Upptäck Jesus genom Befriad.nu

En sajt för alla som behöver möta Jesus

Det finns oändligt många i Sverige som söker efter Vägen, Sanningen & Livet utan att veta om att det är en person de söker. De söker frid, frihet, glädje, men ofta på helt fel ställen. Trots att vi på många sätt har det bättre i Sverige än tidigare, så mår folk sämre än någonsin. Genom befriad.nu vill vi berätta om Jesus för de som inte ännu tagit emot Honom.

Detta är Befriad.nu

På hemsidan finns texter, musik & videos uppdelade i fyra kategorier.

Tänk
Tänk till, tänk vidare… Tänk om det är sant att det finns en god Gud som skapat dig? Här kan du läsa artiklar som lutar mer åt faktahållet.

Upptäck Jesus
Har du hört ordet ”frälst” som kristna brukar säga att de blivit när de börjat tro på Gud. Det kommer ursprungligen från grekiskans SOSO, samma ord som vi fått nödropet SOS ifrån. Gud svarade på jordens SOS-samtal och skickade Jesus för att rädda oss från synd och död. Under denna kategorin kan du läsa artiklar som vägleder dig genom de första trevande stegen till Gud och svarar på de första viktiga frågorna. Du behöver inte vara säker från början, allt som krävs är en nyfikenhet, en vilja att fortsätta upptäcka vem Jesus är och vad Han vill ge dig.

Tro
Vad ska man tro? Kan alla börja tro? Vad händer om jag tar ett steg i tro? Tro betyder inte gissa, det betyder luta sig mot/lita på/vara övertygad om utan att alltid kunna se det fysiskt. Om tilliten till Gud växer blir tron starkare automatiskt. Under denna kategorin kan du läsa artiklar som undervisar, reflekterar, och låter tron växa fram.

Personliga berättelser
”Förr hade jag hört talas om dig Gud, men nu har jag sett dig med mina egna ögon.” Så har miljoner och åter miljoner berättade om sina möten med Jesus Kristus. De har gått från att ha hört någon annan berätta, eller ha någon annans bild av Gud, till att få en egen erfarenhet av vem Gud är. Vi vill inte övertala dig om Guds godhet genom övertygande texter och videos. Vi siktar högre än så. Vi vill att du ska få uppleva Guds godhet personligen, på riktigt, på ett sätt som blir din erfarenhet och något som ingen kan ta ifrån dig. Här kan du läsa personliga berättelser.