Skip to main content
0

Agenda 2030 är ett falskt fridsrike

Sveriges Kristna Råd och i stort sett alla de kristna samfunden i Sverige har bejakat den globala vision i det ambitiösa handlingsprogram som Agenda 2030 presenterar på de kristna samfundens hemsidor för genomförandet av de globala målen i Agenda 2030.

Sveriges Kristna råd (SKR) ingår i en världsvid gemenskap genom Kyrkornas Världsråd. De går i spetsen för anpassningen till Agenda 2030 och har arbetat mycket aktivt med Agenda 2030 de senaste åren, bland annat med rättvisefrågor och jämställdhetsmålet, samt hur vi kan nå en ”hållbar värld för alla”.

Evangeliska Frikyrkan skriver på sin hemsida att deras ”hållbarhetspolicy avseende klimat, miljö och naturresurser ska styra organisationen Evangeliska Frikyrkans samtliga verksamheter.”

Equmeniakyrkan skriver att ”vi finns på platser dit andra organisationer inte når, men som måste nås för att vi ska kunna bygga en hållbarare värld. Equmeniakyrkan behövs helt enkelt i arbetet för att uppnå de globala målen”.

PMU och pingströrelsen meddelar i en ny rapport att det behövs ”ökad samverkan med religiösa aktörer om vi ska uppnå Agenda 2030 och förverkliga de globala utvecklingsmålen. Den snabbt växande pingströrelsen med sitt världsvida nätverk spelar här en stor roll”.

Mänskligt tusenårsrike

I den omfattande och långtgående agendan kan man läsa i en av de inledande paragraferna något som låter som beskrivningen av ett bibliskt tusenårsrike: ”Vi ser en värld fri från fattigdom, svält, sjukdom och brist, där allt liv kan blomstra. Vi ser en värld fri från rädsla och våld.”

Den katolske påven Franciskus, som introducerade agendan i FN, skriver i sin senaste encyklika: ”Låt oss drömma som en enda familj bestående av hela mänskligheten, som medresenärer som delar samma kött, som barn på samma jord som är vårt gemensamma hem. Var och en av oss bidrar med rikedomen av sin tro och övertygelse, med sin egen röst, alla bröder och systrar.” Hela mänskligheten och alla religioner ska tillsammans bidra med ”det gemensamma goda” för att det nya fredsriket ska kunna växa fram.

New Age-budskap

Agendans mål stämmer också väl överens med New Age-budskapen om en kommande översinnlig evolutionär förändring för mänskligheten, som tidigare har förmedlats av bland annat New Age-profilen Marilyn Ferguson: ”Vilken fantastisk ny tidsålder som bryter fram: en ny värld befolkad av friska, välanpassade, fullkomligt lyckliga, totalt lycksaliga varelser – inga sjukdomar, inga krig, ingen svält, inga föroreningar, bara översinnlig glädje. Vad mer kan man önska sig?”

Det finns förmodligen ingen som kan tycka att det är dåligt att fattigdom avskaffas och att det ska bli slut på alla krig och terrorattacker, eller att det ska bli slut på alla sjukdomar. En hållbar utveckling, en hållbar framtid, hållbarhetsmål utan Gud. Hur hållbart är det? Vilken människa på denna jord kan utlova någonting överhuvudtaget om en enda dag in i framtiden?

En dröm om fred

Charisma Magazine skrev i samband med att agendan presenterades i mötet i FN: ”Den globala eliten har aldrig varit närmare sitt mål om en enad värld. Tack vare en serie sammankopplade fördrag och internationella avtal blir styrningen av denna planet alltmer globaliserad och centraliserad, men de flesta människor verkar inte oroade över det här alls. Under de senaste 30 dagarna har vi sett några av de största stegen mot en världsregering, en världsekonomi och en världsreligion som vi någonsin har bevittnat, men dessa händelser har orsakat mycket liten offentlig diskussion eller debatt. När FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon talar om ´en dröm om en värld av fred och värdighet för alla´, är det inte annorlunda än när kommunisterna lovade folket ett ´arbetarnas paradis’.”

Ur biblisk synpunkt är Agenda 2030 en pseudo-agenda. Och orsaken är att den bygger på en felaktig människosyn, världsbild och gudsbild.

Per-Arne Imsen

Detta är en artikel publicerad i inblick