Skip to main content
0

Andliga ledare tiger om ”den nya ekumeniken”

Sveriges Kristna Råd (SKR) arrangerar 27-30 juni en konferens för att ”omstarta ekumeniken”. Receptiv Ekumenik heter det nya. Arrangörerna presenterar den som ”en ny våg… som har en viktig bakgrund i den interreligiösa dialogen”. Vad de speciellt inbjudna talarna undervisar på andra konferenser kan ge oss en hint om vart SKR vill gå.

Den indiske katolske prästen Mathew Chandrankunnel står under den katolske kardinalen och toppar listan av inbjudna talare. Han har en hel del hinduism i sitt förråd, medan han helt ogenerat förminskar Jesus och visar förakt för bibeln. Så här säger han: ”Vår tids heliga man verkar inte vara en gestalt som Jesus… utan snarare en person som Mahatma Gandhi.” Chandrankunnel menar att ”Gandhis hemlighet var att han kunde överskrida religionsgränserna”. Han fortsätter: ”Vi lever i en värld utan gränser”, och därför vill han med sin undervisning visa vad som är ”det bästa sättet att skapa en universell fred och harmoni i den existerande mångfalden av kulturer och religioner”.

Men för Chandrankunnel är det inte Guds räddningsplan för mänskligheten som gäller. Att Gud sände sin son för att rädda oss, att han dog för våra synder, är något han inte tror på. I hans teologi är inte människan en syndare som behöver försonas med Gud. Han ser tvärtom ett behov av att ersätta ”de föråldrade bibeltexterna” med något annat. Han menar exempelvis att den bibliska eskatologin, läran om de yttersta tingen med läror om himmel, helvete och att Jesus ska komma tillbaka, är läror som inte passar för moderna människor.

Han lovordar istället yogan och ser den som ett medel att förena mänskligheten i en ny gemensam andlighet. Den är enligt honom ett av Indiens största bidrag till mänskligheten. ”Den höjer kroppen till den högsta medvetandenivån, där allt går upp i den högsta gudomen, där allt blir Gud. Den ändlige Atman smälter samman i Brahmans oändlighet.”

Detta är inte kristendom. Det är hinduism, New Age och en förförisk villolära.

Chandrankunnels ämne på SKR:s konferens är ”Den bredare ekumeniken”. Hans katolske broder, teologen Peter C. Phan, förklarar att den bredare ekumeniken handlar om att gå från en ekumenik enbart baserad på kristna kyrkor till ”en bredare och större harmoni mellan världsreligionerna”. Den innebär också att ”överge alla anspråk på kristendomens och Kristi unika och absoluta överlägsenhet… till förmån för en värld av rättvisa och frihet”.

En annan av talarna, den katolske teologen Paul D. Murray, vill utveckla förståelsen för frälsning inom icke-kristna religioner.

Receptiv ekumenik handlar om att göra alla mottagliga, att bryta ner det inre motståndet, speciellt hos bibeltroende kristna, och öppna vägen för läror från andra traditioner. Målet är ett antikristligt världsrike.

Tusentals av svenska kristna ledare tiger när SKR, som fördelar statens bidragspengar, för fram sin antikristliga agenda. Men vill församlingarnas gräsrötter verkligen ha det här? Det är hög tid att välja sida: Kristus eller Antikrist.

Paulus varningar står fast: ”Jag uppmanar er, bröder, att se upp för dem som skapar splittring och väcker anstöt mot den lära som ni har fått undervisning i. Håll er borta från dem… med fina ord och vackert tal bedrar de godtrogna människor” (Rom. 16:17-18). ”Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu igen: om någon ger er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara under förbannelse” (Gal. 1:8-9).

Per-Arne Imsen

Detta är en artikel publicerad i inblick