Skip to main content
0

Bibeltroende församlingar är Sveriges räddning

 Ett nytt nätverk av bibeltroende församlingar behöver växa fram. Det oerhört viktigt att de bibeltroende församlingarna möts. Hela vårt land hänger på det. Det menar Per-Arne Imsen, pastor i Församlingen Agape i Göteborg, som nu kallar samman till en konferens.

Katastrofen börjar i församlingarna och påverkar hela nationen, enligt Per-Arne Imsen. Han menar att den negativa utvecklingen i Sverige och den ökande ondskan hänger ihop med vad de kristna gör.

– Det är ett mörker som drabbat hela landet. När inte församlingen är det den ska vara då kan ondskans furstar flytta fram sina positioner. I tidigare generationer när hela samhällen gått under i alkoholism och misär på olika sätt så har Gud rest upp sin församling, och så har det tryckt tillbaka det onda genom att människor blivit befriade. Svenskarna har i väckelseskeenden återvänt till de ordningar som Gud satt upp. Det är ett beskydd att gå in under det Gud bestämt för oss.

Vad är det då som gör att församlingen inte är det den ska vara? Imsen menar att sådant som politik, bidragsberoende, ekumenik, kulturens moralsyn, materialism, narcissism och annat fått inflytande, på bekostnad av ordet. Successivt har Guds ord förlorat sin auktoritet i församlingen och det har fått stora konsekvenser.

– Det blir total kris. Guds församling blir kidnappad av främmande krafter, säger Per-Arne.

New Age kristendom

Den katolska mysticismen och österländsk andlighet är andra exempel på sådant som fått inflytande i många församlingar. Något som lett till vad Per-Arne kallar New Age-kristendom.

– Man menar att människan är god och att man kan hitta gudomlighet inom sig själv. Det gör Jesus mindre viktig, eller helt oviktig. Om vi kan frälsa oss själva behöver vi ingen frälsare.

Många moderna förkunnare predikar inte evangelium, de förmedlar istället ett terapeutiskt budskap, enligt Imsen.

– Vi behöver predika som Jesus och apostlarna, så att människor får stygn i sina hjärtan, blir överbevisade i Ande och kraft, förstår att de är syndare och inser sitt behov av en frälsare. Vi måste få tillbaka förkunnelsen om korset, blodet och att Jesus ska komma igen. När vi känner vår tid, som ordet säger, så får vi rätt prioriteringar. Vi söker först Guds rike och rättfärdighet och så tillfaller det andra. Själavinnandet blir viktigt igen – och fler blir frälsta.

Plats för bibeltroende

Per-Arne Imsen menar att det är oerhört viktigt att de bibeltroende kristna i Sverige möts nu för att hitta vägen framåt tillsammans.

– Det är ett allvarligt krisläge i landet bland församlingarna och väldigt mycket otydlighet. Det behövs en samlingsplats för de som vill hålla fast vid ordet och den helige Andes uppfyllelse.

Redan nu i påsk bjuder Församlingen Agape in till en konferens i Göteborg med temat ”villigt kommer ditt folk, när du samlar din här”.

– Det är som en slags markör. När många viker av så säger vi åter till ordet! Vi vill inte ha kulturens kristendom vi vill ha nya testamentets kristendom. Vi behöver komma tillsammans, läsa Guds ord och bli uppfyllda av Den helige Ande, för att sedan gå tillbaka, riva ner det som är fuskbygge och bygga enligt mönsterbilden.

Skulle du kalla denna konferens ekumenisk?

– Jag skulle kalla det för att söka Andens enhet, efter den grund som finns i Johannes 17, med kärlek till Jesus, till ordet, och till varandra. Vi vill mötas för att upphöja Jesus tillsammans och korrigeras efter mönsterbilden i Guds ord. Inte för att, som ekumener ofta talar om, ta intryck av varandra och jämföra traditioner. Det är Gud som har vägen framåt, inte vi.

Fortsatt samverkan

Per-Arne menar att det måste bli en samverkan mellan bibeltroende församlingar. Det handlar om att bygga för framtiden och för Sveriges räddning. Sveriges räddning är att församlingarna återupprättas efter mönsterbilden, att det får bli Guds församling och inte mänskliga organisationer. Ändetidens församling ska bli en upprättad församling – där Guds kraft kan uppenbara sig, därför att man har lagt den rätta grunden och byggt enligt ritningarna.

Imsen berättar att det planeras för fler sammankomster. Han kallar det för en ny epok.

– Det här är en ny början – det kommer följas av konferenser med jämna mellanrum och tätare kontakter mellan bibeltroende ande fyllda församlingar. Det är nödvändigt både för oss bibeltroende kristna, men också för omgivningen att vi står tillsammans och att vi kompletterar varandra med de olika gåvor och tjänster som vi representerar.

Per-Arne Imsen

Detta är en artikel publicerad i inblick