Skip to main content
0

Guds plan saknas i Agenda 2030

När man tar del av de långtgående målen och det fredsrike som genomförandet av Agenda 2030 förväntas åstadkomma, uppstår det en del frågor hos en bibeltroende kristen. Var finns Gud i detta världsräddningsprojekt och var finns den räddningsplan som han har iscensatt för att rädda världen genom sin son?

Den kristna församlingen måste vara försiktiga med dem som utlovar perfekta lösningar utan Gud. Människan har inte lösningen på de problem hon själv orsakat. Gud är lösningen. Jesus Kristus är den som kan förvandla människors hjärtan.

Kan verkligen en korslös agenda rädda oss ur det kaos som upproret mot Gud har skapat? Kan mänskligheten genom att bjuda till sitt allra bästa fördriva synden, sjukdomen, ondskan, förbannelsen och demonerna? Har människan verkligen den förmågan? Är hon så god att hon med rätt uppmuntran kan sluta göra ont och börja göra gott? Om fred och försoning kan uppnås genom att samla ”människor med goda intentioner” omkring 17 mål i en agenda, borde Gud ha tagit en mycket enklare väg än att sända oss sin son.

Den trasiga värld vi ser runt omkring oss är bara följdverkningar av hur människan mår på insidan innan hon möter sin Frälsare. Om synden aldrig hade kommit in i våra hjärtan hade inga av de problem som listas i Agenda 2030 funnits. Och om synden och dess konsekvenser, som Bibeln beskriver som mänskligheten stora problem, kan fördrivas genom agendans hållbarhetsmål, varför utgav Gud sin enfödde son till ett fruktansvärt lidande som slutade med att han fick dö på ett kors för våra synder?

Det finns bara en verklig och hållbar agenda för jordens och mänsklighetens framtid, och orsaken är väldigt enkel: det är bara Gud som är allsmäktig. Det är bara han som har auktoritet och möjlighet att utlova något för framtiden och sedan infria det när han har bestämt att det ska ske. Gud har en evig plan och det är den enda plan som vi kan lita på. Den planen heter Jesus Kristus. Han är den byggnadssten som byggherrarna i det andra projektet har förkastat. De bygger inte MED honom utan i uppror MOT honom. Men allt vad Gud har lovat kommer att ske. Jesus Kristus kommer att ha det sista ordet. Det är så tryggt att höra honom säga: ”Jag är A och O, den förste och den siste, begynnelsen och änden” (Upp 22:13).

Allt skapades genom honom och allt kommer att sammanfattas i honom. Gud har låtit oss få veta ”den plan som skulle genomföras när tiden är fullbordad: att i Kristus sammanfatta allt i himlen och på jorden” (Ef 1:9-10). Det finns en himmelsk planering som går mot sin fullbordan. I den planen finns också vi med. Gud har berett något fantastiskt för sina barn. Vi ska tillsammans med Guds folk över hela världen och genom alla generationer inta det underbara som Gud har förberett. Det står att ”Gud skäms inte för att kallas deras Gud, för han har förberett en stad åt dem” (Hebr 11:16).

Men vi får inte missa vår huvudkallelse: att predika evangelium om riket. Korsets evangelium är en dårskap och stötesten för världen, men det är Guds kraft till frälsning för var och en som tror.

De egna samfundsvarumärkena kanske inte får samma bländande äreglans och bidragspengarna kanske sinar när vi väljer den vägen, men korsets smala väg är den enda väg som leder till livet. Den är mänsklighetens enda räddning. För behovet av räddning är oerhört stort. Evangelium, det glada budskapet, innebär räddning, inte bara för tiden utan för evigheten. Räddning från en brinnande eld som är betydligt hetare än 2 graders växthuseffekt.

Per-Arne Imsen

Detta är en artikel publicerad i inblick