Skip to main content
0

Katolicism är religionsblandning

Många kristna söker idag något annat än den ytliga jargongen. Den kompromissande kristendomen har hos många skapat ett inre tomrum och kaos. I denna process har några tilltalats av vad de sett av katolsk stämningsfullhet och mysticism.

I vårt land är ofta kunskapen om vad katolicism är väldigt dålig. Speciellt om man bara sett en nordeuropeisk ”light-version”. De som rest i katolska länder har förstått mer av hur centralt det exempelvis är med böner till Maria, helgon, statyer, bilder etc.

En tysk teolog säger att ”katolicismen är produkten av en oerhört komplicerad historisk utvecklingsprocess, som fortgått i århundraden; den är …en storslagen synkretism.” Och den katolske kardinalen John Henry Newman säger: ”Templen, rökelsen, oljelamporna, offren för anhöriga döda, heligt vatten, högtider och processioner, välsignelse av fälten, prästerliga skrudar, munkar och nunnor, bilddyrkan… allt har hedniskt ursprung och har helgats genom sitt upptagande i kyrkan.”

Ett katolskt uppslagsverk skriver: ”Kyrkans missionshistoria visar tydligt hur anpassningsbar hon är till alla raser, kontinenter och nationer. I hennes liturgi och konst, i hennes tradition och i skapandet av hennes doktriner, inkluderar hon naturligt nog judiska element, men också sådant som är av hedniskt ursprung. I vissa aspekter har hon kopierat sin organisation från romarriket, bevarat och utvecklat Sokrates, Platons och Aristoteles filosofiska intuitioner, som lånats från både barbarer och bysantinska riket – men hon har alltid förblivit trogen till sig själv, och noggrant smält samman alla element som hämtats från externa källor… I hennes lagar, ceremonier, festivaler och tillbedjan, använder hon sig av lokala seder efter att hon renat och ’döpt’ dem.”

Allt utombibliskt inkluderande har gjort Katolska Kyrkan till en synkretistisk religion. Christian Research Institute (CRI) gjorde en stor undersökning av den katolicism som utövas i flera katolskt dominerade länderna. Man skriver i sin rapport: De ”är mycket fria i sitt religiösa tänkande och i sin religionsutövning. De kombinerar ofta element från en naturreligion som knyter samman krafterna i natur och kultur med myriader av andar med en traditionell medeltida katolicism. Resultatet blir en synkretistisk mardröm. Människor i länder som Brasilien, Colombia och Argentina utövar ofta en religion som består av polyteism, ockultism, spiritualism och en vidskeplig form av katolicism. Detta andliga smörgåsbord förslavar miljoner av latinamerikanska bönder.”

CRI pekar på att den katolska ”öppenheten för olika former av religiös pluralism har avsevärt förvärrat problemet”. Ett exempel är: ”Möjligheten till frälsning utan en tydlig kristen tro, även genom andra religioner.” ”Anonym Kristen” kallar man det. Den tyske jesuiten Karl Rahner, som har myntat begreppet, betraktas av katolsk media, som ”det tjugonde århundradets mest betydande katolske teolog.” CRI skriver att detta ”fått ett stort inflytande med akuta och sorgliga följder.”

Gå inte vilse. Sök inte mättnad för din andliga hunger i villoläror. Drick inte av ett grumligt vatten. Pröva allt inför Guds Ord och sök sanningen där den finns. Dela gemenskapen med bibeltroende kristna som älskar Ordet och Andens liv. ”Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung till Gud med tacksamhet i era hjärtan.” (Kol.3:16)

Per-Arne Imsen

Detta är en artikel publicerad i inblick