Behöver vi skicka spejare till löfteslandet för att dubbelkolla om Guds löften stämmer?

Guds profet Mose sa till folket: Se, Herren din Gud har lagt landet framför dig. Dra dit upp och inta det så som Herren, dina fäders Gud, har befallt dig. Var inte rädd eller modlös.” 5 Mos.1:19-21
 

1. Gud hade berett landet åt dem.

2. Han hade befallt dem att inta det.

3. Han hade lovat att leda operationen.

 
Folkets svarade: Låt oss skicka spejare.”Då kom ni alla fram till mig och sade: ”Låt oss sända i väg några män framför oss som kan utforska landet åt oss. 5 Mos.1:22
 
Det finns inte ett ord om spejare i Guds löfte om det förlovade landet. Vad ska tron med spejare till? Vi har ju Gud, hans ord och hans löfte. Om Herren har ett löftesland för oss så måste det ju vara underbart. Gud hade dessutom redan bespejat landet och avlagt rapport. ”Det är ett land som flyter av mjölk och honung.”
 
Spejarna skulle ta reda på om Gud talade sanning… Deras otro gjorde att de aldrig kom in i landet. De dog i öknen. Jesus sa: ”Har jag inte sagt dig att om du tror ska du få se Guds härlighet?” Joh.11:40
 
Hur förhåller vi oss till Guds löften i Hans Ord? Vad har vi att lära av de historiska exemplen, de som trodde och de som inte trodde?
 
Skribent: Per-Arne Imsen

Per-Arne imsens böcker