Skip to main content
0

Guds vision för församlingen

Gud uppenbarar för Paulus vilka enorma planer Han har för församlingen, men när vi ser oss omkring är det inte fullt ut det vi ser i vår samtid. Hur kan vi bygga efter mönsterbilden och få del av de hemligheter som Gud uppenbarat?

I denna undervisningsserie får du följa med Per-Arne Imsen genom Bibeln på temat Guds vision för församlingen.

Del 1: Församlingen som Guds hus // Del 2: Vägen in i församlingen är omvändelse // Del 3: Församlingen är en Guds boning i Anden // Del 4: En församling som dött och uppstått // Del 5: Församlingen i en laglös värld // Del 6: Församlingen som bärare av Guds kärlek // Del 7: Församlingen är Sanningens stödjepelare och grundfäste // Del 8: Församlingen i tiden och i evigheten // Del 9: Ledarskapet i församlingen // Del 10: Församlingens äldste // Del 11: Jesus som församlingens huvud // Del 12: Koinonia – Mer än gemenskap

 

Lyssna på youtube:

 

Vill du hellre lyssna på serien? Då rekommenderar vi Predikopodden där serien också är publicerad.