Skip to main content
0

När vi läser Bibeln kan vi se att Gud ofta nämner detaljer som färger, material och siffror. Allt sådant har en djupare betydelse. Vad vill Gud säga oss i detaljerna när det gäller översteprästens dräkt? Det frågade sig Ove Marcelind när han undervisade om prästdräkten i det senaste Söndagsmötet i Pilgrim Studio. Längre ner på sidan kan du se predikan på video, och där nämns också många andra detaljer som inte tas upp här.

Efodkåpan ska du göra helt och hållet i mörkblått. Mitt på den ska vara en öppning för huvudet, och öppningen ska omges med en vävd kant som på en pansarskjorta för att kåpan inte ska slitas sönder. Runt kåpans nedre fåll ska du sätta granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, och bjällror av guld mellan dem runt om, en bjällra av guld och ett granatäpple och åter en bjällra av guld och ett granatäpple runt hela fållen av kåpan. Aron ska bära denna kåpa när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut. Då ska han inte dö.

Du ska också göra en skinande platta av rent guld, och på den ska du ingravera som på ett sigill: Helgad åt Herren. Du ska fästa den med ett mörkblått snöre och den ska sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. Den ska sitta på Arons panna och Aron ska bära den skuld som häftar vid de heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den ska ständigt sitta på hans panna så att Herren kan ta emot dem med glädje. Du ska också väva tunikan i rutmönster av fint lingarn, och du ska göra en turban av fint lingarn och ett bälte i brokig väv.

Också åt Arons söner ska du göra tunikor. Och du ska göra bälten åt dem och huvor till ära och prydnad. Detta ska du klä på din bror Aron och hans söner, och du ska smörja dem och viga dem till präster och helga dem, så att de kan tjäna som präster åt mig. Du ska göra byxor av linne åt dem för att skyla deras kön. De ska räcka från höfterna ner på låren. Aron och hans söner ska ha dem på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen, så att de inte drar på sig skuld och drabbas av döden. Detta ska vara en evig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom.

Andra moseboken 28:31-43 SFB15

Bröstsköldens 12 stenar:

Den mest framträdande detaljen var bröstskölden. Den innehöll 12 stenar av olika färger. I varje sten fanns ett av namnen på Israels tolv stammar, inristade som man ristar signet-ringar. Eftersom församlingen nu blivit inympade i det äkta olivträdet som representerar Israel. Därmed ingår också vi i bröstskölden, som juveler som Jesus vill bära närmast sitt hjärta. Han har skrivit in oss i sig själv med en evig och oförgänglig skrift.

De tolv namnen har också en betydelse och innebörd, och Ove nämner några av dessa i sin undervisning.

Namnens betydelse:

Ruben betyder ”se en son”. Det talar om att du och jag har söners rätt. Vi behöver inte komma inför Herren krypande, vi kan komma som söner. Det innebär att vi har fått auktoritet och fullmakt att handha vår Fars angelägenheter. Jesu namn fungerar som en signetring, en himmelsk namnteckning, genom vilket vi kan lösa och binda. Som söner är vi, som i liknelsen om den förlorade sonen, medarvingar till allt.

Simeon betyder ”hörande”. För oss som lever idag har vi fått privilegiet att kunna höra vår överherdes, Jesus, röst och vad Han vill säga till församlingen.

Juda betyder ”lovprisning”. Dess innebörd är något större än bara ord eller sång. Namnet syftar till en lovprisning som kommer från djupet av ett hjärta som upplevt kärleken till Jesus. Det är lovets offer som stiger upp och prisar Hans namn.

Aser betyder ”glad”. Är det någon som har anledning att fröjda sig och glädja sig så är det väl den som fått sitt namn skriven i livets bok. Gud önskar att församlingen ska vara som levande inbjudningskort till den som vill uppleva sann och verklig glädje.

Gad betyder ”en trupp”. Vi ingår också i en levande armé, som står iklädd hela Guds vapenrustning. Där behöver varje person i församlingen inta sin plats, då vinner församlingen seger.

Sebulon betyder ”en boning”. Vi är en himmelsk boning åt Herren genom den Helige ande. Gud bor inte i tempel, eller hus som är gjorda av människohänder, utan i de hjärtan som tror på Honom. Vi får hålla städat och rent i vårt inre så att Han kan trivas.

Fickan i bröstskölden:

Innehöll två stenar ”urim” som betyder ”ljus och uppenbarelse ” och ”tummin” som betyder ”sanning och rätt ”. Deras syfte var att uppenbara Guds vilja. Idag kan de två stenarna representera det gamla och det nya testamentet, som kan ge svar i varje situation.

Onyxstenarna på axlarna:

Sex namn var inristade på varje sten, det talar om att Gud också bär sitt folk på sina axlar.

Det runda bältet:

Det talar om oändlighet och fasthet.

Turbanen med guldplattan ”helgad åt Herren”:

Turbanen satt på huvudet där våra tankar finns. Gud är angelägen om att skydda våra tankar. Han vill att de ska bevaras i Kristus Jesus, så att vi börjar tänka tankar som går i linje med Guds ord. Han vill också avskilja oss för sin räkning, såsom texten på turbanen uttryckte.

Den nedre delen av dräkten:

Granatäpplen är bilder på kärlek och fruktbarhet, som vi kan läsa om i Höga visan framför allt. De beskrivs också som kärleksäpplen. Här är de naturligtvis en bild också på Andens frukter: kärlek, glädje, frid, tålamod, saktmod, mildhet, godhet, återhållsamhet och allt sådant.

Men äpplena skulle också fungera tillsammans med klockor, vartannat äpple och vartannat klocka. Det som utmärker prästen är frukten, men den måste också fungera tillsammans med andens gåvor som klockorna är en bild på. När prästen rörde på sig hörde man ljudet från klockorna. Så är det också när församlingen sätts i rörelse, då blir det ljud.

Det var också ett livstecken, när prästen gick in i det allra heligaste visade ljudet från klockorna att han fortfarande var vid liv. Att han hade fullbordat uppdraget, enligt de förordningar som Gud ålagt översteprästen, och att han fått ta emot försoning för folkets synder.

Rökelsen:

När prästen gick in hade han en skål med rökelse, och det är en bild på våra böner. Och även den skålen skulle göras ljud ifrån. En del tänker att Gud älskar tystnad och att det ska vara tyst i kyrkan och i församlingen. Men det stämmer inte. Gud har serafer runt sin tron som ropar dag och natt ”Helig Helig är Herren Sebaot”. Allt vad anda har lova Herren, säger Bibeln.

Prästens linneklädnad:

Den talar om rättfärdighet, om att det inte skulle bli någon svettlukt i prästdräkten. För Gud ogillar lukten av den mänskliga ansträngningen där vi försöker hjälpa Gud på traven. Det är inte genom någon människas styrka eller kraft det ska ske utan genom min Ande säger Herren.

Öppningen för halsen:

Öppningen skulle vara förstärkt, så att inte dräkten skulle nötas ut eller slitas sönder i halsen. Om prästdräkten slets sönder så förlorade prästen sitt ämbete och sin auktoritet.

Förlåten i templet som översteprästen gick in igenom, det ansågs vara Guds mantel, enligt israels folk. Vid Jesu död på korset brister den, och när den brister och slits sönder ända uppifrån och ner då är det som att Gud säger att: Nu är det slut med det gamla prästämbetet.  Nu är vägen öppnad. Välkomna in i min gemenskap, utan mellanhänder. Ni kan komma med full frimodighet rätt fram till nådens tron!

Fem färger:

Översteprästens dräkt hade fem färger, och när Jesus ska korsfästas berättar Bibeln att de satte på Honom en praktfull dräkt innan de sände honom tillbaka. När Jesus gick korsets väg, bar han precis som en överstepräst, en dräkt av många färger. Att Jesus med sitt offer blev den evige översteprästen får vi tydligt veta i Nya testamentet:

Jesus är just en sådan överstepräst som vi behövde, en som är helig, oskyldig, utan fläck, skild från syndare och upphöjd över himlarna. Han behöver inte som de andra översteprästerna varje dag först offra för sina egna synder och sedan för folkets. Nej, det gjorde han en gång för alla, när han offrade sig själv. De överstepräster som tillsätts enligt lagen är vanliga människor med svagheter. Men genom den ed som kom efter lagen har det tillsatts en som är Son och som är fullkomlig för evigt.

Hebreerbrevet 7:26-28

Tidigare predikningar på temat ”detaljernas profetiska betydelse”

DEL 1 MÅTTEN PÅ NOAS ARK // DEL 2 JUBELÅRETS PROFETISKA BETYDELSE // DEL 3 KOPPARALTARES PROFETISKA BETYDELSE

https://youtu.be/-3Ox9gKDDr0
https://youtu.be/vhjxt4kIQR4
https://youtu.be/m8BP4FysVi8