Skip to main content
0

Uppenbarelseboken är en profetisk bok som ska tolkas med hjälp av resten av Bibeln och Andens ledning. I sex program undervisar Per-Arne Imsen om breven från Jesus till dåtidens och framtidens församlingar.

Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han sände sin ängel och gjorde det känt för sin tjänare Johannes, som har vittnat om Guds ord och Jesu Kristi vittnesbörd, allt vad han själv har sett. Salig är den som läser upp och saliga de som lyssnar till profetians ord och tar vara på det som står skrivet i den, för tiden är nära.

Från Johannes till de sju församlingarna i Asien. Nåd vare med er och frid från honom som är och som var och som kommer, och från de sju andarna framför hans tron och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde från de döda och härskaren över jordens kungar. Han som älskar oss och har löst oss från våra synder med sitt blod
och gjort oss till ett kungarike, till präster åt sin Gud och Far, hans är äran och makten i evigheters evighet. Amen.

Uppenbarelseboken 1:1-6

Uppenbarelseboken del 1: Att förstå uppenbarelseboken

Per-Arne Imsen tolkar breven till församlingarna i bibelns sista bok, del 1. Hur har man sett på uppenbarelseboken historiskt och vem riktar den sig till?

Uppenbarelseboken del 2: Jesu återkomst och bokens nyckelvers

Per-Arne Imsen tolkar breven till församlingarna i bibelns sista bok, del 2. Per-Arne tittar närmare på uppenbarelsebokens syfte och grundorden som används när det står om Jesu återkomst i detta program.

Uppenbarelseboken del 3: Himlens syn på församlingen

Per-Arne Imsen tolkar breven till församlingarna i bibelns sista bok, del 3. Jesus har skrivit brev till församlingarna och i dessa får vi upptäcka hur viktig församlingen är för Gud – det är en utpost från himlen på jorden. I Uppenbarelseboken gestaltas församlingarna av ljusstakar – Vi är bärare av oljan och elden som lyser upp.

Uppenbarelseboken del 4: Brevet till Efesus

Per-Arne Imsen tolkar breven till församlingarna i bibelns sista bok, del 4. Lika relevant nu som då. Detta program handlar om Efesus och den första kärleken.

Uppenbarelseboken del 5: Brevet till Smyrna

Per-Arne Imsen tolkar breven till församlingarna i bibelns sista bok, del 5. Lika relevant nu som då. Detta program handlar om Smyrna – en lidande församling som är rik inför Gud.

Uppenbarelseboken del 6: Brevet till Pergamus

Per-Arne Imsen tolkar breven till församlingarna i bibelns sista bok, del 6. Lika relevant nu som då. Detta program handlar om Pergamus – den kompromissande församlingen.

Uppenbarlseboken del 1 till 6

https://www.youtube.com/watch?v=0hjsi3ffY_4https://www.youtube.com/watch?v=ewZZP5y53hUhttps://www.youtube.com/watch?v=6ovjA8FilW4https://www.youtube.com/watch?v=ADaJfF0kVmIhttps://www.youtube.com/watch?v=aUFFvaCWC3shttps://www.youtube.com/watch?v=iFq1_6jrtWE