Skip to main content
0

Försoningen, det Jesus gjorde på korset, är grunden för vår tro. Det är inte bara viktigt, det är världshistoriens viktigaste händelse – att Jesus gav sitt liv för att rädda våra. I tre delar undervisar Per-Arne om försoningen.

”Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt Skrifterna och att han visade sig för Kefas och sedan för de tolv.” 1 Kor 15:3-5

Det allra viktigaste del 1 till 3

https://www.youtube.com/watch?v=3T6fEofSyMghttps://www.youtube.com/watch?v=Adw49vI815Ahttps://youtu.be/MgpdsHQYs8k