Skip to main content
0

Påskens budskap handlar om hur Gud vill låta döden gå förbi din dörr, att det var därför som Jesus gav sitt liv för dig. Här kan du upptäcka påskens hemlighet, och läs gärna vidare även om du tycker att budskapet om Jesus är svårt att förstå, Gud svarar på varför i Bibeln. Du kan också scrolla ner och klicka igång videon ”Som ett rotskott ur torr jord” och lyssna till budskapet där Per-Arne Imsen, Cecilia Lind och Christina Imsen delar.

SLAVAR I EGYPTEN

Påsken tillkom, på Guds befallning, i en fruktansvärd kristid. En katastrof gick fram över Egypten där 1000-tals dog. Det skedde snabbt över hela landet. Det var panik. Familj efter familj drabbades av Fördärvaren som gick fram över landet.

Det var Farao och landets ledarskap som hade dragit denna fruktansvärda förbannelse över folket. Efter att Egyptens ledarskap fått många chanser att släppa Guds folk fria från det grymma slaveriet de utsattes för, så kom Guds dom över Egypten. Men Gud presenterade samtidigt en utväg för sitt folk. Han visade hur de skulle söka skydd från Fördärvaren.

Ordet påsk kommer från det hebreiska ordet ”pesach” som betyder ”gå förbi”, ”skona”. Det engelska ordet ”passover” visar den ursprungliga betydelsen på ett tydligt sätt. D Spiros Zodhiates sa: ”Det är ett skonande, en undsättning, och immunitet för straff och katastrof.”

Detta var Guds instruktioner till sitt folk:
Ett felfritt, årsgammalt lamm av hankön ska ni välja ut och ta antingen från fåren eller getterna. Ni ska förvara det till den fjortonde dagen i denna månad. Då ska hela Israels församlade menighet slakta det i skymningen. Och man ska ta av blodet och stryka det på båda dörrposterna och på övre dörrträet i husen där man äter det… Den natten ska jag gå fram genom Egyptens land och slå allt förstfött i Egypten, både människor och boskap. Och jag ska hålla dom över Egyptens alla gudar. Jag är Herren. Blodet ska vara ett tecken för er på husen där ni är. När jag ser blodet ska jag gå förbi er. Ingen straffdom ska drabba er med fördärv när jag slår Egyptens land.
2 Mosebok 12:5-7 , 12-13

Det som var utlovat skedde. Dödsängeln gick över landet men när Han såg lammets blod som ett skydd för bostaden så gick Döden förbi det huset. Efter det släppte Farao folket och de tågade ut ur slaveriets land, genom havet, och ut i frihet.

SLAVAR UNDER SYNDEN

Det finns likheter mellan världen och Egypten. Bibeln talar om att vi är slavar under synden. Syndens lön är döden, och vi behöver räddning från döden precis som Guds folk behövde i Egypten.

Efter uttåget ur Egypten fick folket veta av Gud att de skulle fortsätta offra lamm för att få förlåtelse för synd ,och när Gud såg blodet så skulle folket få en tillfällig försoning med Honom. Du kanske har hört ordet Syndabock. Djuret fick ta det straff man förtjänade.

Men denna process fick hela tiden upprepas. Folket betedde sig illa mot Gud och människor. Nya synder skulle försonas. Nytt blod behövde utgjutas. Nya lamm fick offras.

Världen präglades av synd då, precis som den gör idag. Människor sökte frid, förlåtelse, men den var svår att få tag i. Döden regerade, som den gjort ända sedan tragedin i Edens lustgård.

EN VÄRLD I KRIS – OCH GUDS PLAN

Idag kan vi också se nöden i världen. Nödrop stiger, inte minst nu under pandemin. Google sökningar på bön har skjutit i höjden som en raket. Och stigandet har fortsatt fördubblas vid vart 80 000:de fall av covid-19. Folk stammar fram bortglömda böner från barndomen.

Kung Carl Gustaf sa om påsken i år:
”Oavsett om vi firar den eller inte, tror jag att vi alla kan ta till oss av dess budskap: Vandringen är lång och mödosam. Men i slutet segrar ljuset över mörkret, och vi kan åter känna hopp.

Och statsminister Stefan Löfvén sa:
”Jag tror att alla – troende eller ej – kan känna en särskild laddning i påskens budskap just i år. Både den ursprungliga judiska påskens hyllning till frihet efter en lång fångenskap och den kristna påskens resa från förtvivlan och död till liv och glädje… Kyrkan har… en särskild roll för människor som sörjer avlidna och som är i behov av hopp. Många som normalt inte funderar så mycket på andlighet och existentiella ting gör nog det denna vår.”

Nu har vi just firat påsk år 2021 efter Kristus, och precis som den första påsken, firas den i kristider. I kristider tränger sig frågor på oss. Sådant som vi i det stressade s.k. ”normaltillståndet” lyckas hålla på avstånd kommer nära. Frågor om livets bräcklighet, sårbarhet, skörhet, om Gud, livet efter döden. Evigheten.

Kristiderna påminner oss om livets skörhet och den här världens mörker. Men egentligen har ingenting förändrats. Vi behöver ljus i mörker, hopp i hopplöshet, hälsa och liv i vår sjukdom och död, hela tiden. Vad händer efter döden? Väntar evig död eller väntar evigt liv? Detta är en fråga oavsett vilken säsong vi befinner oss i. När Jesaja beskriver världens tillstånd cirka 700 år före Kristus så säger han att ”ångest råder” att folk ”vandrar i mörkret” och att de ”bor i dödsskuggans land”.

Men Jesajas budskap är långtifrån hopplöst. Gud hade nämligen låtit honom få veta att det fanns stora planer i görningen. Ljus skulle stråla fram, och ångest skulle bytas till frid och glädje. Jesaja fattar pennan och profeterar om ett spirande hopp: Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord.”Jesaja skriver som om det redan har hänt, det som skedde 750 år senare. Han säger om Messias attdet var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig… Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Som ett lamm som förs bort för att slaktas, som ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun.” Genom detta, säger Gud genom profeten, så ”förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder.”

Vi får veta av Jesaja att Guds plan är att sända ett eget offerlamm. Och detta offerlamm är inte vilket eller vem som helst. Det är någon som aldrig gjort någon orätt. Någon som inte bär någon skuld, fel eller brist i Guds ögon. Desto större blir det när vi får veta mer om vem denne tjänare är. Gud beskriver Honom som ”sin son, den älskade”. Messias kallar sig själv för ”Jag är” – ett av Guds namn – och säger att vi ska få se Honom sitta på Faderns högra sida. Johannesevangeliet skriver om Honom som Ordet, ”och Ordet var hos Gud och Ordet var Gud… Allt blev till genom honom, och utan honom blev ingenting till av det som är till… Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, den härlighet som den Enfödde har från Fadern.”

Nu ska denne Guds perfekta Messias offra sig själv i vårt ställe, precis som lammen fick dö i vårt ställe, för att med sitt blod beskydda oss från döden. Blodets kraft leder till förlåtelse för synd, det ger möjlighet till helande här och nu, och det ger liv och övernog av liv, så att den som tar emot detta liv ska leva om han än dör. Det är ett långt bättre offer än en tillfällig lösning, det är ett offer EN GÅNG FÖR ALLA.

Långt senare ser profeten som kallas Johannes Döparen Jesus Kristus komma i egen hög person, och han utbrister: ”Se Guds Lamm som tar bort världens synd!”  Joh.1:29

Det är återigen en påsk i kris när Jesus torteras i Jerusalem. Det är nästintill upplopp, massorna ropar korsfäst, korsfäst. Mörkrets makt råder och Jesu vänner bävar i fruktan. Trots att Jesus är bevisligen oskyldig till brott, så döms han till döden. Bland folkhopen finns också de som sörjer, som sett Honom läka, hela, upprätta och välsigna. Som själva tagit emot de himmelska gåvor Han frikostigt delat ut och som fått liv genom de ord Jesus talat. Men det var, trots grymheten som väntade, för denna stund Han kommit, och Han gick frivilligt till Golgata kulle, till det metaforiska altaret i templet. ”Som ett får som är tyst inför dem som klipper det” Hans kropp utges och Hans blod strömmar där för dig och mig. Men genom att offra sig själv så besegrar Jesus döden, och återuppstår själv på den tredje dagen. Hundratals personer som sett Honom hänga där, sett solen slockna och marken skaka, hört Honom ropa ”Det är fullbordat”, fick också se Honom levande igen efter tre dagar. Många tog emot Honom som sin frälsare!

SOM ETT ROTSKOTT UR TORR JORD

Gud ställde fram en perfekt frälsning för dem som var där för 2000 år sedan, men också för oss här idag. Var och en kan ta emot den! Men Jesaja förutspår någonting annat i kapitel 53, inte alla tog emot då och inte alla vill ta emot och tro idag.

Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät när vi såg honom, inget utseende som vi drogs till. Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom.
Jesaja 53:1-2

Gud kommer inte alltid på det sätt som vi förväntar oss att Gud ska komma. Istället för ett mäktigt träd, spirar en späd planta. Men genom Bibeln och historien får vi upptäcka gång på gång att Gud gärna visar sin styrka genom att använda något som är svagt. Faktum är att om växten är från vår allsmäktige Gud spelare det ingen roll om jorden är torr eller om det verkar så oansenligt som en liten tunn planta, i Guds närvaro blir det svaga starkt. Jorden är Herrens och allt vad den rymmer!

Vi människor kanske tycker kanske att allt det här låter som dårskap. Påsken, Guds son, offerlamm, korsfästelse och uppståndelse. ”Vem trodde vår predikan? För vem blev Herrens arm uppenbarad”, skrev Jesaja.

I verserna i Jesaja döljer sig hemligheten i Guds vishet, och det är inte den vishet som världen ger utan en vishet så mycket högre än vår, lik avståndet mellan himmel och jord. Paulus förklarar Guds vishet såhär:

När världen inte genom sin visdom lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap vi förkunnar frälsa dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi predikar Kristus som korsfäst – för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor.”
1 Kor.1:21-25

Vi bryter ner verserna i början av Jesaja 53 litegrann:

VEM TRODDE

Utan tro är det omöjligt att behaga Gud, för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar dem som söker honom.”
Hebr.11:6

”Var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv.”
Joh.3:16

Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder Sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.”
Joh.3:36

Jag har kommit till världen som ett ljus, för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret.”
Joh.12:46

UPPENBARAD

”Den här världens gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild.”
2 Kor.4:4

”Gud har uppenbarat det för oss genom sin Ande. Anden utforskar allt, även djupen i Gud.”       
1Kor.2:10

TORR JORD

Herren säger om djävulen: Du som ”gjorde jorden till en öken.”
Jes.14:17

”Jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld.”
1 Mos.6:11

Jorden har blivit orenad under sina invånare, för de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. Därför förtär en förbannelse jorden.”
Jes.24:5,6

Han ska inte försvagas eller brytas ner förrän han har grundat rätten på jorden.”
Jes.42:4

FÖRAKTAD, ÖVERGIVEN, INTE RESPEKTERAD.

”Korset är en dårskap för dem som går förlorade.”
1 Kor.1:18

Många tar en omväg förbi korset. Människor som bedömer utifrån ett ytligt mänskligt perspektiv och mäter med de mått man mäter i världen, missbedömer fullständigt vad som sker när Gud handlar genom sin tjänare.

Det är frånstötande.
Ett meningslöst lidande.
En dårskap. En stötesten.
Det är varken vackert eller ärorikt. Oestetiskt.
Inget vi vill komma nära.
Det är för våldsamt. Blod och lidande.
Vi vänder oss bort.
Vi sätter för ansiktet.
En förbrytare som straffas av Gud.
Det inger avsky händerna och förakt.
Ett varnande exempel: ”Så går det”.
Inget vi vill bli sammankopplade med.
Inget vi vill smutsa ner vårt anseende med.

HAN VAR SOM EN SOM MAN SKYLER ANSIKTET FÖR

Korset avslöjar helt ocensurerat mänsklighetens katastrofala kris precis så ohygglig som den verkligen är. Det är en syn många inte vill se. Vid den fruktansvärda händelsen vid Golgata verkställs domen över syndens fruktansvärda härjningar i mänskligheten.

Om vi försöker att klä upp evangeliet för att göra det attraktivt för människor drar vi en ridå över Jesu ansikte i hans förnedring. Vi döljer korset och gömmer undan det som är vår enda räddning. Utan korset, utan Guds räddningsaktion är vi evigt förlorade. Den enda som kan göra honom attraktiv är den Helige Ande.

LÅT DÖDEN GÅ FÖRBI DIG

När du tar emot det offer som Jesus gjorde för dig, så går du in under ”blodets beskydd” och det innebär att döden måste gå förbi din port, precis som i Egypten. Jesus är Herre över döden. Det innebär att genom tron på Jesus, så kommer du leva, om du än dör. Men det är inte bara verksamt längre fram, redan här och nu får du ta del och leva i Guds ljus, försoning, frid och glädje.

Oavsett hur du har sett på Jesus Kristus, så vill vi uppmuntra dig, ta emot Guds gåva såsom den är given till dig och allt kommer att uppenbaras för dig. Du kommer inte kunna förstå hur precis allt hänger ihop hur mycket du än använder ditt mänskliga förstånd, utan helige Ande vill göra det levande för dig. Först kommer tro – tro är något man gör innan man kan se. Sedan kommer uppenbarelse – då förstår du och sanningen blir levande, den helige Ande visar dig dolda skatter, logiska samband och övernaturlig vishet, han fyller dig med kärlek till Guds offerlamm – JESUS KRISTUS!

Predikningar på temat Jesaja:

Del 1: Församlingens auktoritet // Del 2: Glädjens budbärare // Del 3: Det förbjudna kapitlet // Del 4: För att vi skulle få frid // Del 5: Som ett rotskott ur torr jord

https://youtu.be/HsG7GeTUiJ8https://youtu.be/phkNHZm2dCchttps://youtu.be/vmkn2E8ytvghttps://youtu.be/rDBQI_i6ITwhttps://youtu.be/YmdnC1uwzVo