Skip to main content
0

Du kan ingå ett fridsavtal med himlen! Ett avtal som Gud betalat dyrt för. Läs vidare eller scrolla ner och klicka igång videon och lyssna till budskapet.

Jesajas första kapitel börjar i den värsta misär. Det börjar på den lägsta punkten. Gud klagar över sitt folk och dess stora stora synd:

”Hör, ni himlar! Lyssna, du jord, för Herren talar! Barn har jag fött upp och fostrat, men de har gjort uppror mot mig. En oxe känner sin ägare, en åsna sin herres krubba, men Israel känner inget, mitt folk förstår ingenting. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldtyngda folk, ni förbrytares avkomma, ni fördärvade barn! Ni har övergett Herren, föraktat Israels Helige och vänt honom ryggen.”
Jesaja 1:2-4

Temat fortsätter i kapitlen som följer och det finns uppenbarligen en högmodssynd som Gud vill gå till rätta med. Men i det sjätte kapitlet händer något. Jesaja får se och möta Guds helighet.

Jesaja fick se ”Herren sitta på en hög och upphöjd tron, och släpet på hans mantel uppfyllde templet. Serafer stod ovanför honom, var och en hade sex vingar: Med två täckte de sina ansikten, med två täckte de sina fötter och med två flög de. Och den ene ropade till den andre: ”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela jorden är full av hans härlighet.” Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset fylldes av rök. Då sade jag: ”Ve mig, jag förgås! För jag är en man med orena läppar och jag bor bland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Kungen, Herren Sebaot.”
Jesaja 6:1-5

När Jesaja upplever hur Gud verkligen är, då skakar han och bävar. Hur ska det här syndfulla folket kunna ha en gemenskap med en så helig Gud? Hur ska skadan repareras, som skett i skilsmässan mellan Gud och hans folk? Det folk som han ville välsigna och bo ibland, men som hela tiden vänder sig till synder och avgudadyrkan. Syndaskulden, hur skulle den kunna bli förlåten utan en kompromiss med Guds helighet?

Men samtidigt ser vi här att Gud i sin kärlek kallar folket till omvändelse:

”Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om än era synder är blodröda ska de bli snövita, om än de är röda som scharlakan ska de bli vita som ull. Om ni är villiga och lyssnar ska ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och trotsar ska ni förtäras av svärd, för Herrens mun har talat.”
Jesaja 1:18-20

Vi får se flera gånger hur Gud ger sådana här fantastiska löften och profetior om hur Han vill upprätta och hela. I kapitel 53 så presenterar Gud sin lösning på den till synes olösliga konflikten. Och det är en chockerande och oväntad lösning från Guds sida. Där får vi läsa om någon som kallas för ”Herrens tjänare”, något som vi idag vet gick i full uppfyllelse i Jesu korsfästelse och uppståndelse drygt 700 år senare. Men det vi ser här så tydligt är att denna tjänare ska alltså ta folkets straff på sig, och betala syndaskulden:

”Han var föraktad och övergiven av människor, en smärtornas man och förtrogen med lidande. Han var som en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi inte respekterade honom. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi såg honom som hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom.”
Jesaja 53:3-6

”Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid.” Ordet som används är shalom. Ordet innebär mer än en känsla av fridfullhet. Det handlar om hälsa, säkerhet, välfärd, glädje, frid, lugn och ro, trygghet, välsignelse. Och framför allt förstår vi att det handlar om en position och en relation med Gud. En trygghet och säkerhet som är överjordisk och övernaturlig, och som inte går att få från något i den här världen.

Varje människa behöver frid. Ofriden försöker man döva på olika sätt, med droger, berusning eller andra saker. Genom karriär och ekonomisk säkerhet. Genom meditation och psykologi. Men orden som vi läser i Psaltaren 42:6 är alltför igenkännliga:

”Min själ, varför så orolig i mig?”

Jag läste på en Affischpelare: ”Idag botas 50% av alla cancersjuka. Men vem kan bota ett krossat hjärta?” – Frågan är rätt ställd. Det handlar inte först och främst om hur, utan om vem som kan bota? Svaret på den frågan hittar vi i Jesaja 53. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Den varaktiga friden finns bara i Gud, den går varken att köpa eller arbeta sig tills. Den tas emot som en gåva när man omvänder sig till Gud. ”Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger Herren.”

”Tänk om du hade lyssnat på mina bud! Då skulle din frid bli som en flod och din rätt som havets vågor.”
Jesaja 48:18

”Jag har sett hans vägar, men jag vill bota honom och leda honom. Jag vill ge tröst åt honom och hans sörjande, skapa lovsång på deras läppar, frid för den som är fjärran och frid för den som är nära, säger Herren. Jag ska bota honom. Men de gudlösa är som ett upprört hav som inte kan vara stilla, vars vågor rör upp dy och smuts. Det finns ingen frid för de ogudaktiga, säger min Gud.” 
Jesaja 57:18-21

”Fridens väg känner de inte, rätten följer inte i deras spår. De går krokiga stigar, ingen som vandrar dem vet vad frid är.”
Jesaja 59:8

I nya testamentet kommer alltså Herrens tjänare för att upprätta detta utlovade fridsförbund. Några herdar är ute och vallar fåren och får se en makalös syn när Herrens ängel plötsligt lyser upp natten:

Men ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: I dag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren. Och detta är tecknet för er: Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba.” Och plötsligt var där tillsammans med ängeln en stor himmelsk här som prisade Gud: ”Ära åt Gud i höjden, och frid på jorden bland människor som han älskar.”
Lukasevangeliet 2:10-14

I sången från dessa himmelska representanter ser vi något viktigt. Frid börjar med ära åt gud i höjden. Frid finns inte i världen. Den måste komma från Gud. Därför finns den ordningen: När vi omvänder oss från vårt uppror mot Gud, och ärar Honom genom att göra Jesus till vår Herre, då får vi ta emot frid. Det är det som står om i Jesaja 9:6:

”För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet, och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Far, Fridsfurste. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans rike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet från nu och till evig tid.”
Jesaja 9:6,7

Jesus Kristus är den sanna fridsfursten och fredsfursten. Han kommer med en frid som varar.

”Även om bergen viker bort och höjderna vacklar, så ska min nåd inte vika från dig eller mitt fridsförbund vackla, säger Herren din förbarmare.”
Jesaja 54:10

Såhär säger Jesus i Nya testamentet:

”Frid lämnar jag efter åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.”
Johannesevangeliet 14:27

Jesus kallar och väntar på oss att vi ska komma och ta emot detta från Honom.

Shalom betyder också fred. Världen är lika orolig som vi människor är på insidan. Krig, katastrofer och orättvisor. På grund av situationen talar vi i världen mycket om att vi behöver skapa fred. Eller man kanske snarare kan tala om att man vi skapa en terrorbalans, ett tillstånd där man inte vågar skjuta på den som har lika stora vapen, och därför håller fred. Men det är inte en fred byggd på hot, som Bibeln talar om.

Jag ska sätta friden till din överhet, rättfärdigheten till din härskare.
Man ska inte mer höra om våld i ditt land eller förödelse och förstörelse inom dina gränser, utan du ska kalla dina murar för frälsning och dina portar för lovsång.
Jesaja 60:17-18

FRID MED GUD

”När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i, och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet.”
Romarbrevet 5:1,2

Genom att ta emot Jesus Kristus som personlig frälsare ingår vi ett himmelskt fredsavtal. Vi har alltså förklarats skuldfria/rättfärdiga, och därför råder inte längre det här krigstillståndet med Gud. Upproret mot Gud i våra personliga liv tar slut när vi ödmjukar oss inför Honom. Vad som helst kan skaka runt om oss men har vi frid med Gud så står vi på en fast klippa.

Nåd och sanning ska mötas, rättfärdighet och frid ska kyssas.
Psaltaren 85:11

Allt detta hänger ihop. Vi kommer inför Gud uppriktigt och sant, och bekänner vår synd. Vi tar emot Hans nåd. Vi blir förklarade rättfärdiga. Vi får uppleva frid med Gud.

Sambandet mellan Jesaja och frälsningen i Jesus förklaras så fantastiskt i Apostlagärningarna:

”Filippus skyndade fram, och när han hörde honom läsa profeten Jesaja frågade han: ”Förstår du vad du läser?” Mannen svarade: ”Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig?” Och han bad Filippus komma upp och sätta sig bredvid honom. Stället i Skriften som han läste var detta: Som ett får som förs bort till slakt, som ett lamm som är tyst inför den som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom hans förnedring blev hans dom upphävd. Vem kan räkna hans släkte, eftersom hans liv rycks bort från jorden? Hovmannen sade till Filippus: ”Jag vill fråga dig vem profeten talar om, om sig själv eller någon annan?” Då började Filippus tala och utifrån det skriftstället förklara evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram kom de till ett vattendrag, och hovmannen sade: ”Här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Han befallde att vagnen skulle stanna. Både Filippus och hovmannen gick ner i vattnet, och Filippus döpte honom.”
Apostlagärningarna 8:30-38

Mannen i bibelberättelsen blir kanske den första afrikanen att ta emot Jesus Kristus i historien, och detta genom att texterna i Jesaja blev uppenbarade för honom! Evangelium är verkligen Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Det förvandlar, upprättar och skapar relation med Gud. Det blir frid med himlen och frid på insidan. Och som en följd kan också förvandling ske i ens familj, omgivning och nation när du får frid.

Ta emot Jesus Kristus och ingå ett himmelskt fridsavtal. Det är det bästa och viktigaste steget du kan ta i ditt liv.

https://youtu.be/rDBQI_i6ITw

Tidigare predikningar på temat Jesaja:

Del 1: Församlingens auktoritet // Del 2: Glädjens budbärare // Del 3: Det förbjudna kapitlet // Del 4: För att vi skulle få frid

https://youtu.be/HsG7GeTUiJ8https://youtu.be/phkNHZm2dCchttps://youtu.be/vmkn2E8ytvg