Skip to main content
0

Guds församlingen och världen.Två olika riken med två olika regenter som aldrig kan eller kommer att förenas. De är varandras motsatser: Ljus och mörker, liv och död, frihet och slaveri. De representerar två helt olika vägar och två helt olika mål. Bibeln uppmanar oss inte att sträva efter den politiska och världsliga makten. Tvärtom varnar den för det.Det är den förfalskade religion som tillkom några hundra år senare, efter Jesus och den första församlingen. Det var genom Augustinus och kejsare Konstantin som det skedde en förskjutning i perspektiven.Det eviga riket ersattes med den här världen. Men utanför institutionskyrkan fanns efterföljarna till Jesus och apostlarna. De som bevarade den första församlingens identitet och tro. Så är det också idag. Det är det som skiljer bruden från skökan. Bruden väntar i trohet på sin brudgum, men skökan orenar sig med världens makthavare. Det står att Jesus frestades i allt som vi och i öknen visade djävulen alla världens riken för Jesus och sa till honom: ”Allt detta ska jag ge dig, om du faller ner och tillber mig.” Då sade Jesus till honom: ”Gå bort, Satan! Det står skrivet: Herren din Gud ska du tillbe, och endast honom ska du tjäna.” Matt.4:3Sträva inte efter makten i världen utan överlåt dig åt Jesus och låt dig uppfyllas av den kraft han har sänt till oss: Den helige Ande. Jesus säger: Mig är given all makt i himlen och på jorden. Han säger också: ”Mitt rike är inte av denna världen.” Jesus har all makt över himlen och jorden, men världen, eller denna tidsålder, leds av denna tidsålders gud. Det är ett rike som går mot sitt slut. Det kommer snart en ny tidsålder!”Även om vi lever i världen, strider vi inte på världens sätt. Vapnen vi strider med är inte köttsliga utan har kraft från Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig mot kunskapen om Gud.” 2 Kor.10:3-5 Han har delegerat sin makt och auktoritet till sitt folk: I Mitt namn ska ni… Och målet är inte att vinna den världsliga, timliga och korrumperade makten, utan att vinna människor för evigheten.

Detta tema kan du läsa om i Per-Arnes bok Inga andra gudar.

Ladda ner e-boken här:https://www.amazon.co.uk/ANDRA-GUDAR…/dp/B08X7G8D39/Den inbundna boken hittar du här:https://pilgrim.media/produkt/inga-andra-gudar/