Skip to main content
0

Villigt kommer ditt folk
när du samlar din här!

Vi vill se Andens enhet, höra från himlen, riva ner gammalt och bygga efter mönsterbilden i Guds ord. Det är så viktigt att de bibeltroende församlingarna svarar på himlens kallelse, ser tidens tecken och förstår vad vi ska göra.
Varmt välkomna på konferens 29-30 mars 14.00 & 18.00