Led oss på den eviga vägen

DET ÄR SÅ LÄTT ATT GÅ VILSE I VÄRLDEN. HERRE, SE TILL OSS, LED OSS BORT FRÅN ALLA OLYCKSVÄGAR. PRÖVA OSS, KÄNN VÅRA TANKAR. BEVARA VÅRA HJÄRTAN ÖDMJUKA OCH LYSSNANDE. LED OSS TILL DEN EVIGA VÄGEN, SOM LEDER DIT DÄR DU ÄR.

 

Ps.139

HERRE, du rannsakar mig
och känner mig.
Om jag sitter eller står vet du det,
du förstår mina tankar fjärran ifrån.
Om jag går eller ligger ser du det,
med alla mina vägar
är du förtrogen.
Innan ordet är på min tunga
vet du, HERRE, allt om det.
Du omsluter mig på alla sidor
och håller mig i din hand.
Den kunskapen är för underbar
för mig,
den är så hög att jag inte kan
fatta den.
Vart kan jag gå för din Ande,
vart kan jag fly för ditt ansikte?
Stiger jag upp till himlen
är du där,
bäddar jag åt mig i dödsriket
är du där.
Tar jag morgonrodnadens vingar,
gör jag mig en boning
ytterst i havet,
ska också där din hand leda mig
och din högra hand hålla mig.
Säger jag:
”Låt mörker täcka mig
och ljuset bli natt omkring mig”,
så är inte mörkret mörkt för dig.
Natten lyser som dagen,
mörkret är som ljuset.
Du har skapat mina njurar,
du vävde mig i moderlivet.
Jag tackar dig för att
jag är så underbart skapad.
Underbara är dina verk,
min själ vet det så väl.
Benen i min kropp
var inte osynliga för dig
när jag formades i det fördolda,
när jag bildades i jordens djup.
Dina ögon såg mig
när jag bara var ett foster.
Alla mina dagar blev skrivna
i din bok,
formade innan någon av dem
hade kommit.
Hur ofattbara är inte dina tankar
för mig, Gud,
hur väldig är inte
deras mångfald!
Räknar jag dem
är de fler än sandkornen.
När jag vaknar är jag kvar hos dig.
Gud, om du bara ville döda
de gudlösa!
Bort från mig, ni blodtörstiga!
De talar om dig med svek i sinnet,
de har fört dina städer i fördärvet.
Skulle jag inte hata dem
som hatar dig, HERRE,
och avsky dem
som gör uppror mot dig?
Jag hatar dem med starkaste hat,
mina fiender har de blivit.
Rannsaka mig, Gud,
och känn mitt hjärta,
pröva mig och känn mina tankar.
Se om jag är på en olycksväg,

och led mig på den eviga vägen

 
/Per-Arne Imsen