Skip to main content
0
christina imsenmusik

O själ vänd om till källan | Christina Imsen

Christina Imsen sjunger sin egna sång O själ vänd om till källan från cd:n Hittills.

O SJÄL VÄND OM TILL KÄLLAN LYRICS

Av nya tiders flöden din själ är tom och trött
Du fjärmat dig den Gud du en gång mött
Den röst som du då hörde Har dränkts av tidens brus
Du tappat spåret till din Faders hus

O själ vänd om till källan Där evigt liv du fann
Röj upp den stig tillbaka Där flödena upprann
Ty endast där du mättas och där behålls du ren
Ur klippan Kristus bryter fram En flod för var och en

En vandringsman i tiden du gjorde ditt beslut
Att bli en stridsman tills din dag var slut
Du fienderna mötte då du var trött och svag
I striden hård du lidit nederlag

Idag hans stämma ljuder du törstige kom hit
Det vatten jag dig giver ger dig liv
Men skynda dig det hastar Snart lämnar jag din trakt
Ty många ska ännu få se min makt

hittills

Sång: Christina Imsen
Text & Melodi: Christina Imsen
Album: Hittills 1

Du kan köpa albumet Hittills i vår butik.


Köp albumet


Köp albumet digitalt