Skip to main content
0

Laxfisken vill tillbaka till bäcken där den föddes. Det är en sträcka upp till 320 mil som tar flera månader. Laxen navigerar sig efter jordens magnetfält, men den har också ett fantastiskt luktsinne. När den når den bäck där den föddes kan den följa doftspåret ända tillbaka till födelseplatsen. Fortsätt läsa, eller scrolla ner till videon för att lyssna på denna predikan av Ove Marcelind.

Det är som att vi från början var hos Gud, som ett embryo i hans tanke. Och när vi får del av livet i Gud genom tron så får vi samtidigt också en längtan tillbaka. Vi påbörjar en resa, precis som laxen, tillbaka till vårt ursprung. Vi ser i Bibeln att Gud hade en plan för oss redan innan vi var till:

Ni är förutbestämda av Gud Fadern och helgade genom Anden till lydnad och rening med Jesu Kristi blod. Nåd och frid vare med er i allt rikare mått.
Första Petrusbrevet 1:2 

Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus, efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den Älskade.
Efesierbrevet 1:4-6

Lydia Lithell sjunger ”Det är längtan hem som driver mig, jag vill ej stanna här, ty en främling här på jorden jag är ju är. Jag vill hem, kosta vad det vill så vill jag hem till himmelen.” Det är en resa som vi allesammans gör, en del en kortare sträcka, för andra en längre. Men vi har också, precis som laxen, hjälpmedel för att hitta hem och tillbaka. Laxen navigerar med hjälp av jordens magnetfält. Men det finns också ett andligt kraftfält som strålar från Guds ord, och när vi befinner oss i det kraftfältet så kommer vi höra den här rösten bakom som säger ”Detta är vägen vandra på den”.

Vi har också ett andligt luktsinne. Bibeln talar om församlingen i Höga Visan och beskriver den som en lustgård, som en trädgård med frukträd. När vinden, som är en bild på Den helige ande, blåser genom lustgården, så sprids doften av fruktträden. När brudgummen beskriver bruden så säger han att din andedräkt är som doften utav äpplen. Det finns alltså ett andligt doftspår som leder oss tillbaka och hem, på samma sätt som laxen känner doften i strömmen och hittar sin födelseplats.

DEN DOFTADE SMÖRJELSEOLJANS BETYDELSE

Ove tar flera exempel på vad sägs om olika dofter i Bibeln. Han berättar om ingredienserna i smörjelseoljan som prästen smordes med:

Myrra – en vit blomma som avger sin doft när den gulnar och dör

Myrran är viktig när man förbereder en person inför begravningen. Nikodemus kom med 30 kg myrra för att förbereda Jesu kropp inför Hans begravning. Myrra talar om att vi måste dö från oss själva för att leva för Honom. I Höga Visan 4:6 står det: ”När dagen blir sval och skuggorna flyr vill jag gå till myrraberget, till rökelsedoftens höjd.” Detta talar om Golgata som mitt på dagen blev mörklagt. Skuggorna flydde när Jesus gav sitt liv som ett heligt och välbehagligt offer. Tänk att redan vid sin födsel fick Jesus ta emot myrra som gåva.

Kanel – det rakaste trädet

Kanelträdet växer rakare än alla andra och blir säkert 10-12 meter högt. Det talar om att stå rak för Herren. Vi böjer oss inte för varken vindkast i läran eller religiösa trender. Vi står raka som pelare i Guds tempel för sanningen och rättfärdigheten. Ibland är det den enda vi kan göra, bara stå där, precis som Mose stod på berget med händerna uträckta. Och så länge han stod där så segrade Israel. Därför står vi också raka och orubbliga i tron tills den sista basunen ljuder.

Kalmus – en vassväxt som används för att göra fina dyrbara parfymer

Kalmusvassen som man gör fina parfymer av har också ett betydelsefullt växtsätt. Den raka vassen böjer sig när den är mogen att skörda. Det talar om att samtidigt som vi står för Herren, så böjer vi oss också i ödmjukhet inför Honom. Ödmjukhet är inte samma som svaghet, det är kontrollerad styrka. Det är som vildhästen som låter sig själv och sina explosiva krafter tämjas. Den största tillgången är inte när vi springer fritt utan när vi låter oss inordnas och underordnas i ett andligt sammanhang. I Höga Visan står det att brudgummen säger till bruden att hon är som ett sto i Faraos stall. Hästen lät sig användas till ett högre syfte och ändamål. Jesus visar detta med sitt liv:

”Han var till i Guds gestalt men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden – döden på korset.

Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän ska böjas, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära.”
Filipperbrevet 2:6-11

Vägen uppåt i Guds rike, den går neråt. Den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Jesus, vårt stora föredöme, tvättar lärjungarnas fötter. En syssla som slaven brukade utföra och han visar att: Störst är den som tjänar.

Kassia – Den inre barken i kanelträdet

Den delen av kanelträdet som man inte kunde se med blotta ögat, den talar om det vi har på insidan av oss själva. För att vi ska få uppleva Gud i våra liv, så måste vi också visa och överlämna det som kanske är fördolt för människor, och överlämna det innersta rummet till Herren. Gud känner oss och läser oss som en uppslagen bok. Inget är fördolt för honom. Men trots det vill Han att vi ska bjuda in Honom i det innersta och vilja vara öppna inför Honom.

Om jag sitter eller står vet du det, du förstår mina tankar fjärran ifrån. Om jag går eller ligger ser du det, med alla mina vägar är du förtrogen.
Psaltaren 139:2-3

Kassian behövde krossas för att kunna användas. Det handlar om att vårt ego behöver malas sönder för att vi ska kunna bli den här väldoften, en doft av liv till liv.

Senna – Den aktiva ingrediensen i kassian

Kassian innehåller alltså ämnet ”Senna”. Det användes bland annat vid förstoppning. Det är en bild på att det ibland kan finnas saker och ting som stoppar upp det andliga flödet inom oss. Gamla rester från vårt tidigare liv kan stå i vägen, eller positiva saker; vår mänskliga förmåga, kunskap och kapacitet, kan stå i vägen när Gud vill verka i oss. Paulus säger I filipperbrevet 3:7-9:

Men allt det som förr var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust, för jag har funnit det som är långt mer värt: kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som skräp (översätts ibland som dynga vilket blir målande för denna bild), för att vinna Kristus och bli funnen i honom – inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tron på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron.

Ibland behöver vi röja och rensa ut det som stoppar upp så kanalerna blir klara. Det är en process som Gud vill se i oss. Som Malaki 3:2 säger:

Han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa.

Gud vill rena oss och göra oss passande för himlen. Idag är det många som är noggranna med den yttre hygienen, men det är oerhört viktigt att vi är noggranna med den inre renheten och att vi låter Gud ta hand om oss inifrån och ut.

OLJA – Det skulle vara frisk olja

Det finns inget som luktar o smakar så illa som härsken olja. Det drar till sig ohyra. Vi vill ha frisk färsk olja. Det innebär inte att det är någon annan olja. Samma olja som flöt på den första Pingstdagen och som utgöts 1907, 1962 och alla andra gånger det blivit väckelse, är den olja som vi fortfarande behöver. Vi får den friska oljan utgiven av den helige Ande, vi kan inte spara den och lagra den utan den måste utgjutas på nytt. Vi känner igen doften av den friska olja från himlen. Den olja som bibeln kallar för glädjens olja. Det finns inget i den här världen som kan ersätta den, eller som kan tillfredsställa såsom den gör. När Herren fyller oss med den helige Ande då vill vi inte byta det mot något annat i den här världen.

Jakobs rundvandring till löfteslandet

Det finns en sak till som laxen måste forcera för att komma hem. Det är de så kallade laxtrapporna, där laxarna behöver hoppa upp till tre meter för att ta sig uppåt. Det påminner om Jakob i Bibeln som hade en dröm i Betel om en trappa som sträckte sig från jorden och ända in i himlen.

”Jag säger er sanningen: Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen.”
Johannesevangeliet 1:51  

Jesus är inte bara dörren till Gud, utan han är också vägen dit. Han är det första och det sista trappsteget. Han är den väg som vi ska resa hem på, från kraft till kraft, och härlighet till härlighet, ända tills vi är hemma.

När vi läser om Jakobs vandring så ser vi att det var en rundvandring som ledde honom tillbaka till det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande. Löfteslandet är också en bild på himlen. Jakob behövde också möta en hel del saker på vägen, och det behöver du och jag också göra på vår vandring tillbaka hem. Jakob måste korsa floden Jordan, som talar om dopet. ”den som tror och blir döpt ska bli frälst”. Jakob behövde försonas med sin svärfar och vi behöver också försonas med Gud och med människor. Jakob fick gifta sig med både Lea och Rakel, men han ville egentligen bara ha Rakel. Rakel symboliserar skönheten och härligheten i Guds visdom, som vi får när vi följer Jesus. Lea symboliserar kostnaden och det som är mindre tilltalande, att den som vill följa Jesus också måste ta sitt kors på sig. På samma sätt får vi ta på oss korset och ta emot härligheten när vi följer Jesus.

Så vi går emot Jesus och följer Honom, och så leder Han steg för steg ända tillbaka till vårt hem och ursprung i Guds rike. Gud välsigna dit att överlåta dig och ge dig hän åt JESUS.

https://youtu.be/aRmKIh0pHJA

andra predikningar av ove marcelind

https://youtu.be/F5Uhp591si4https://youtu.be/81PuZgP8LTg