Skip to main content
0

”Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Mark.16:20

 De två sista verserna i Apostlagärningarna berättar om Paulus sista tid i Rom. Det står att ”i två hela år bodde Paulus i den bostad som han hade hyrt, och han tog emot alla som kom till honom. Han predikade GUDS RIKE och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus.” Apg.28:30,31 Paulus, som hade fått grunda församlingar i den ena staden efter den andra, kunde inte pensionera sig och sluta predika om Guds rike. Han hade rika erfarenheter att se tillbaka på hur Herren hade bekräftat Ordets förkunnelse. Gång på gång, i stad efter stad, hade den helige Ande överbevisat människor till omvändelse, sjuka hade helats, övernaturliga under och tecken hade skett, människor hade befriats från demoner och upplevt andliga genombrott i sina liv. 

HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL FRÅN APOSTLAGÄRNINGARNA:

”Paulus och Barnabas stannade där en längre tid och talade frimodigt i förtröstan på Herren, som bekräftade sitt nåderika ord genom att låta tecken och under ske genom deras händer.” Apg.14:3 ”Men Paulus blev upprörd och vände sig om och sade till anden: ”Jag befaller dig i Jesu Kristi namn att lämna henne!” Och i samma ögonblick for anden ut.” Apg.16:18 ”När Paulus lade händerna på dem kom den helige Ande över dem och de talade i tungor och profeterade.” Apg.19:6

 

PAULUS VITTNADE SÅ HÄR OM SIN TJÄNST:

”Jag har en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium.” Rom.15:17-19 Till församlingen i Tessalonika skrev han: ”Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan också med kraft och den helige Ande och full visshet.” 1 Tess.1:5Till Kolosserförsamlingen: ”För det målet arbetar och kämpar jag i hans kraft, som verkar mäktigt i mig.” Kol.1:29Till Korinterna: ”Mitt tal och min predikan kom inte med övertygande visdomsord utan med bevisning i Ande och kraft. Er tro skulle inte bygga på människors visdom utan på Guds kraft.” 1 Kor.2:4,5 

HERREN VERKADE TILLSAMMANS MED DEM.

Det står om apostlarna att ”de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.” Mar.16:20 

HERRENS LÖFTE TILL DEM OCH TILL OSS ÄR:

”Dessa tecken ska följa dem som tror: I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala nya tungomål… De ska lägga händerna på sjuka, och de ska bli friska.” Mar.16:17,18 ”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Hebr.13:8 

SÅ HÄR BAD DE FÖRSTA KRISTNA – OCH DE FICK BÖNESVAR:

”Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord, genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade bett skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och förkunnade Guds ord med frimodighet.” Apg-4:29-31 /Per-Arne Imsen