Skip to main content
0
per-arne imsenundervisning

Finns det flera Jesus? | Per-Arne Imsen | Om: sista tidens religionsblandning

Hur svarar vi på frågan som Jesus ställer Petrus: Vem säger ni att jag är? Per-Arne Imsen predikar och liknar Bibeln vid ett antivirusprogram som hjälper oss att hålla ute förödande läror om vem Jesus är. Det varnas i Bibeln om att det ska komma falska messiasgestalter, falska profeter och många andra läror. Redan då hade det infiltrerat församlingarna, och så har det fortsatt till denna dag. Därför är det så viktigt att vi håller fast vid Sanningen.